TRADIŢIA ORTODOXĂ

† Glasul Orthodoxiei Sfinţilor Părinţi †

Un semn de întrebare pentru conservatorii din BOR, sau politica ecumenistă a Bisericilor oficiale îşi urmează cursul nestingherit

Posted by traditiaortodoxa pe iulie 6, 2007

În rândul conservatorilor nou-calendarişti ce ţin de Biserica oficială din România [1], se aude adesea părerea că dacă BOR-Patriarhie s-ar uni în mod oficial cu papismul, celelalte Biserici oficiale cu care aceasta se află în comuniune, vor înceta comuniunea cu ea, considerând-o căzută [2]. Dacă va fi sau nu aşa, nimeni nu poate spune cu certitudine, însă lucrurile merg într-o direcţie care ne face să credem că ceea ce se întâmplă astăzi în BOR, se va întâmpla mai devreme sau mai târziu şi în celelalte Biserici oficiale.

Tot în rândul conservatorilor din BOR circulă ideea potrivit căreia alte Biserici oficiale, precum cea Sârbă, Georgiană, a Ierusalimului, sau Rusă, nu agreează ecumenismul; dar adevărul nu este deloc acesta, căci, din păcate pentru Ortodoxia oficială, în pofida faptului că cu mai bine de 10 ani în urmă, la presiune populară, aceste Patriarhii s-au retras oficial din organismul numit CMB (WCC) (Patriarhia Moscovei a avut şi are rol de „observator” în organul WCC, fiind implicată şi în alte activităţi ecumeniste), ele îşi continuă nestingherite politica lor ecumenistă şi pe mai departe [3], fapt ce nu le poate da prea multe speranţe conservatorilor. Iată numai câteva exemple, aflate la îndemână pe internet:

Cardinalul Walter Kasper, preşedintele Conciliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine, a conchis în urma sesiunii plenare a Comisiei Internaţionale Mixte de Dialog Teologic dintre Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă, desfăşurată între 18-25 septembrie la Belgrad, în Serbia: „Toate Bisericile Ortodoxe au fost prezente,”[4] adăugând: „sesiunile de lucru s-au desfăşurat într-o atmosferă prietenească, pozitivă şi constructivă.”
Oficialul de la Vatican în vârstă de 73 de ani a subliniat că Biserica Sârbă a oferit o „neaşteptată şi foarte surprinzătoare ospitalitate” şi în special patriarhul Pavle.
Catolicii au asistat la liturghia Ortodoxă iar ortodocşii la liturghia catolică. „Totul s-a desfăşurat cu adevărat într-o foarte bună atmosferă.” (traducere de la: http://www.zenit.org/article-17081?l=english)

Cităm acum din Comunicatul oficial al Patriarhiei Serbiei, aflat pe site-ul oficial al acesteia:

A noua întâlnire a Comisiei Internaţionale Mixte pentru Dialog Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică, ce a avut loc la Belgrad, Serbia, între 18-25 septembrie 2006, continuă lucrarea începută în 1980 de căutare a refacerii comuniunii depline [!!!]. Biserica Ortodoxă Sârbă a asigurat cu generozitate găzduirea acestei întâlniri. Deschiderea oficială a avut loc în paraclisul patriarhal al Patriarhiei Serbiei în prezenţa Înalt Preasfinţitului patriarh Pavle, care le-a urat cuvinte de bun venit membrilor Comisiei şi le-a oferit rugăciunile lui spunând: „Bun venit tuturor în această casă a Domnului a Bisericii noastre şi a poporului nostru şi casa mea! Rugăciunea mea umilă…” continuarea: http://www.spc.org.yu/Vesti-2006/09/25-09-06-e.html

Activităţi ecumeniste ale Patriarhiei Ierusalimului: arhiepiscopul Aristarhos participant la întrunirile organismului numit Consiliul Mondial al Bisericilor (WCC): link aici şi aici.

Activităţi ecumeniste ale Patriarhiei Georgiei: patriarhul aprinzând lumânări în menoră la sărbătoarea evreiască hanukkah.

patriarhul Georgiei aprinzând lumânări în menoră de hanukah

Pare să fi devenit tradiţie… Ziua Sf. Denis de Paris: ortodocşii oficiali ţin vecernia în catedrala papistă ‘Notre Dame’. Participanţi: mitropoliţii Emanuel (B.O. Greacă), Iosif (B.O. Română) şi preoţi şi diaconi din toate jurisdicţiile ortodoxe oficiale.
Diaconul din partea Patriarhiei Moscovei a pomenit la ectenie pe „arhiepiscopul” papist al Parisului (Prions pour Jean-Marie, archevêque de Paris). La final, mitropolitul Emanuil şi „episcopul” papist au schimbat cuvinte calde despre „bunele relaţii”, „ramurile creştinismului”, etc., iar episcopul grec i-a oferit simbolic prietenului său papist un potir, în aplauzele celor prezenţi, ortodocşi oficiali şi papişti.

Iar exemplele pot contiuna…

______
NOTE:

[1] Conservatorii sunt preoţi sau credincioşi din cadrul Bisericilor oficiale care se opun mai mult sau mai puţin tacit ereziei ecumenismului, însă nu se îngrădesc de acestea, nu întrerup comuniunea cu ierarhii lor [potrivit Canonului 15 de la Sinodul I-II] şi nu trec în Sinoade tradiţionaliste (vechi calendariste) aflate în rezistenţă. Paradoxal, unii dintre ei se află chiar pe poziţii de adversitate faţă de sinoadele tradiţionaliste…

[2] Dar oare ce putem spune atunci despre comuniunea cu Biserica (?) Finlandei, care încalcă horosul privitor la Pascalie, statornicit de Sfinţii Părinţi la Soborul I A Toată Lumea si care o scoate de sub harul Sfântului Duh? Dar despre acţiunile falsului patriarh Atenagoras, care odată cu aşa-zisa „ridicare” a anatemei asupra papismului l-a trecut şi în diptice pe ereticul papă? care dintre Bisericile oficiale a întrerupt comuniunea cu el, respectiv cu Patriarhia de Constantinopol, în acea vreme?

[3] Bisericile Ortodoxe oficiale care nu au acceptat schimbarea calendarului în trecut, dar care acum practică ecumenismul (membre ale WCC sau nu), se află în comuniune cu Bisericile Ortodoxe care au introdus inovaţia nou-calendaristă, iar experienţele recente ne demonstrează că cele dintâi ţin în mare măsură calendarul vechi din inerţie, iar nu fiindcă ar fi conştiente de importanţa acestuia. Cu alte cuvinte, respectarea calendarului bisericesc patristic (vechi) nu înseamnă automat pentru aceste Biserici oficiale şi păstrarea cugetului tradiţionalist, precum îl au Sinoadele aflate în Rezistenţă, care au întrerupt comuniunea cu acestea şi care osândesc erezia ecumenismului (a cărei primă manifestare a fost schimbarea calendarului bisericesc patristic) şi încearcă să păstreze învăţătura de credinţă curată. A păstra calendarul vechi este deci necesar, însă nu suficient. Aşadar, deşi unele Biserici Ortodoxe sunt ,,de stil vechi” într-un sens restrâns, tehnic – precum este Patriarhia Moscovei – ele sunt, totuşi, pe deplin ,,de stil nou” (moderniste, ecumeniste) într-un sens mai larg, teologic”, aşa cum spune părintele ieromonah Cassian de la Mănăstirea Sf. Grigorie Palama din Etna, California, autorul cărţii „O examinare ştiinţifică a calendarului Bisericii Ortodoxe”.

[4] Se înţelege, este vorba de Bisericile aparţinând Ortodoxiei oficiale (‘World Orthodoxy’), aflate în comuniune.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogeri au apreciat: