TRADIŢIA ORTODOXĂ

† Glasul Orthodoxiei Sfinţilor Părinţi †

Cazania Duminicii a XXX-a după Pogorîrea Sfântului Duh

Posted by traditiaortodoxa pe decembrie 6, 2008

Despre lepădarea de sine

Fraţi creştini,

Dregătorului,despre care ne-a povestit Evanghelia de astăzi, că a zis că din tinereţile sale a păzit poruncile lui Dumnezeu, Domnul i-a răspuns: „Încă un lucru îţi lipseşte”. Prin acest răspuns, Domnul a arătat că cel care păzeşte numai cele zece porunci, acela este prieten iubit al lui Dumnezeu şi moştean al împărăţiei Sale însă nu este desăvârşit, pentru că îi mai lipseşte încă un lucru, de care el nu se poate dezlipi aşa uşor, ca să fie desăvârşit. Iisus îi spune dregătorului; „Vinde toate câte ai şi împarte la săraci şi vei avea comoară în ceruri; apoi vino şi urmează-Mi Mie” (Ev. Luca XVIII, 22).

Dregătorul cel bogat căuta desăvârşirea faptelor sale bune. Deşi păzise toate poruncile lui Dumnezeu din tinereţile sale, el însă a venit la Iisus cu multă umilinţă şi smerenie, şi plecându-şi genunchii înaintea Lui, Îl întreba zicând: „Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viata cea de veci?” Dorea să ajungă la desăvârşire, urmând lui Iisus Hristos, dar nu voia să se despartă de bogăţia sa. Auzind răspunsul lui Iisus Hristos: „Vinde toate câte ai şi împarte la săraci”, a plecat de lângă ucenici, „întristat, că era foarte bogat”.

Se ştie că „dragostea este plinirea a toată Legea”, dar unul iubeşte puţin, iar altul iubeşte mult, după cum a spus Iisus lui Simon fariseul, despre femeia cea păcătoasă, zicând: „Pentru aceea îţi spun: iertate sunt păcatele ei cele multe, căci a iubit mult; iar cui i se iartă puţin, puţin iubeşte” (Ev. Luca VII, 47). De aici învăţăm că treapta desăvârşirii este potrivită cu măsura dragostei, precum şi treapta ştiinţei, cu mulţimea învăţăturilor. Cu cât este mai multă dragoste, cu atât este mai mare desăvârşirea, după cum cu cât sunt mai multe învăţăturile, cu atât este mai bogată ştiinţa. Cel care, pentru dragostea lui Dumnezeu, dă puţin din avuţiile sale săracilor, acela iubeşte puţin pe Dumnezeu şi pe aproapele său; iar cel care dă mult, acela iubeşte mult; dar cel care dă toate câte are, acela iubeşte cu toată fiinţa sa şi pe Dumnezeu şi pe aproapele său. Aceasta este cea mai mare şi mai înalţă faptă bună. Aceasta îi lipsea dregătorului bogat din Evanghelia de azi. Dacă el ar fi iubit cu totul pe Dumnezeu, ar fi vândut toate averile sale şi le-ar fi împărţit săracilor. Apoi ar fi urmat pe Hristos, Care l-a chemat, spunându-i: „Vino şi urmează-Mi Mie”.

Dar el s-a întristat, căci era foarte bogat, şi a plecat la averea sa. Iar Iisus văzând cât de mult se întristase dregătorul cel bogat, a zis: „Cât de anevoie vor intra în împărăţia lui Dumnezeu cei care au averi! Că mai lesne este pentru camilă să treacă prin urechile acului, decât pentru bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. Iar ucenicii Lui, neînţelegând că învăţătorul lor nu vorbea despre mântuirea cea de obşte, nici despre păzirea poruncilor, ci despre sfinţenia cea desăvârşită, au socotit că mântuirea este cu neputinţă şi de aceea au întrebat: „Atunci cine poate să se mântuiască?” Deci Iisus, răspunzând, a zis către dânşii: Cele ce sunt cu neputinţă puterii omeneşti sunt cu putinţă puterii celei peste toate a lui Dumnezeu. Când omul va voi, atunci Dumnezeu, Cel care poate toate, poate face şi aceasta, întărindu-l pe om cu harul Său, împuternicindu-l cu dumnezeiasca Sa putere şi făcându-l destoinic spre săvârşirea acestui lucru mare şi peste puterile lui.

Într-adevăr sunt nenumărate pildele oamenilor care, lăsând toate câte aveau şi venind după Iisus Hristos, au arătat, prin fapta lor, că este cu putinţă ceea ce se părea că este cu neputinţă. Cei dintâi au fost Sfinţii Apostoli. De aceea, Apostolul Petru cu îndrăzneală a zis Domnului Iisus Hristos: „Iată, noi am lăsat toate şi am venit după Tine”. într-adevăr, Apostolii au arătat atâta dragoste faţă de Iisus Hristos că au lăsat pentru El mrejele, luntrele, căscioarele lor mici, puţinii bani, părinţii, rudeniile, prietenii şi au urmat Lui.

După Apostoli a venit mulţimea cea fără de număr a sfinţilor mucenici. între aceştia se aflau oameni de toată starea şi vârsta şi neamul: voievozi, bogaţi, domni, boieri, înţelepţi, slujitori ai curţilor împărăteşti, feciori de împăraţi, împăraţi şi împărătese şi multe femei şi fecioare. Toţi aceştia, pentru dragostea Iui Iisus Hristos, au lăsat nu numai bogăţia, slava, cinstea, coroanele, tronurile, părinţii, rudeniile, prietenii şi toate câte aveau fiecare, ci au primit chinuri cumplite şi sângele lor şi-au vărsat, şi viaţa lor au adus-o lui Hristos.

Întoarceţi-vă acum ochii minţii către pustiurile, unde s-au retras nenumăraţii pustnici şi pustnice, întemeind mănăstiri, în care şi-au dus viaţa în sărăcie, de bunăvoie, departe de plăcerile lumii. Aceştia toţi, auzind glasul Domnului, grăind: De voieşti să fii desăvârşit, du-te „vinde toate câte ai şi împarte la săraci; şi vei avea comoară în cer; apoi vino şi urmează-Mi Mie”, au împărţit săracilor toate câte aveau, au lăsat locurile lor de obârşie, prieteni, rudenii, toată lumea şi cele din lume, şi s-au dus în pustiu, în munţi, în peşteri, în mănăstiri, în sihăstrii, unde şi-au săvârşit viaţa în fecioria trupului şi sufletului, în postiri, în rugăciuni, în lacrimi, vieţuind pe pământ întocmai ca îngerii din cer. într-adevăr, lucrul acesta este greu, dar pentru că este greu, de aceea aduce şi răsplătiri înmulţite.

Oameni fericiţi sunteţi, şi de trei ori fericite vase alese, locaşuri ale harului dumnezeiesc, icoane vii ale desăvârşirii dumnezeieşti, trâmbiţe cu mare glas ale sfinţeniei lui Dumnezeu, voi, care v-aţi înălţat mintea voastră de la pământ şi de la cele de pe pământ la cer; voi, care aţi socotit toate deşertăciuni, voi care aţi ridicat crucea Domnului Iisus pe umeri şi aţi urmat Lui cu osârdie; voi, care aţi umblat pe pământ ca nişte făpturi fără de trupuri, şi aţi: petrecut în trup ca nişte îngeri şi aţi vieţuit, nu voi, ci Hristos în voi; voi toţi, câţi aţi adus lui Hristos avuţiile, sângele, viaţa, toate, şi v-aţi învrednicit de moarte mucenicească, şi câţi aţi vieţuit viaţa cea călugărească şi aţi săvârşit calea vierii în cuvioşie şi în nevoinţe, sunteţi oameni fericiţi şi prea slăviţi. Pentru voi, în casa lui Dumnezeu, în locaşurile Domnului cele iubite şi dorite, locul este gata pregătit, desfătarea slavei dumnezeieşti mai mare decât aceea de care se împărtăşesc ceilalţi prieteni ai lui Dumnezeu. Iar numele vostru este nume prea slăvit: mucenici ai lui Hristos şi cuvioşi vă numiţi; şi acest nume este veşnic; niciodată nu lipseşte, ci petrece în vecii vecilor, cum făgăduieşte Dumnezeu, zicând: „Le voi da lor în casa Mea şi înlăuntru zidurilor Mele un nume şi un loc de pomenire mai de preţ decât fii şi fete, nume veşnic şi nepieritor… Pe aceştia îi voi aduce în muntele cel sfânt al Meu, şi-i voi bucura în casa Mea de rugăciune” (Isaia LVI, 5, 7).

Dar şi voi, fraţilor creştini, cei care nu iubiţi răutatea şi nu spurcaţi sufletul vostru cu întinăciunea păcatului, care păziţi cu toată grija poruncile lui Dumnezeu, şi pentru voi este deschisă uşa cerului, gata este muntele lui Dumnezeu cel sfânt, Sionul cel dumnezeiesc. Acolo veţi intra şi vă veţi veseli cu bucurie veşnică; acolo. în casa Domnului, unde se aduc neîncetat rugăciunile sfinţilor şi cântările îngerilor, vă va aşeza pe voi Domnul.

Iar cei vicleni, cei păcătoşi şi cei ce nu s-au pocăit, încă, vor fi departe de bucurie, departe de slava cea dumnezeiască, departe de Dumnezeu, după cum zice Domnul: „Depărtaţi-vă de la Mine toţi cei ce săvârşiţi fărădelegea” (Ev. Matei VII, 23). Doamne al milei, pentru îndurările Unuia-Născut Fiului Tău, izbăveşte-ne pe noi de această înfricoşată şi nefericită depărtare. Amin!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: