TRADIŢIA ORTODOXĂ

† Glasul Orthodoxiei Sfinţilor Părinţi †

Ieromonahul Ioan Vasilevski – Ecumenismul – Religia globală a lui antihrist

Posted by traditiaortodoxa pe octombrie 19, 2009

sf-nicolaeIeromonahul Ioan (Vasilevski) este un luptător zelos pentru Adevărata Ortodoxie în Bulgaria. Este binecunoscut şi în Serbia, fiindcă a slujit o liturghie Adevărat Ortodoxă pentru prima dată după revoluţia comunistă şi robirea Bisericii Ortodoxe de către comuniştii lui Tito şi nemţii ecumenişti.

Întregul conţinut al discursului său este foarte actual, probabil mult mai actual decât vremea în care a fost rostit. Tema despre care Părintele Ioan vorbeşte s-ar putea intitula Ecumenismul – Religia globală a lui antihrist. El explică foarte pe înţeles un fenomen contemporan apocaliptic, desfăşurarea globalizării întregii omeniri, pe cele mai importante trei nivele: politic, economic şi religios, care stau la baza puterii vrăjmaşului lui Dumnezeu, antihristul.

Este important să ştim cine suntem, de cine aparţinem. Nu există creştinism în afara Bisericii Ortodoxe! De pildă, în multe convorbiri cu cei ce ţin noul calendar, ei încep să vorbească despre calendar şi despre lucruri ce sunt şi ele importante, dar ce este cel mai important? Cel mai important este de cine aparţinem!

Astăzi, când vedem state atât de puternice precum America, precum Europa deja Unită într-un singur stat, mare, trebuie să ştim că există un Unic Mare Stat, ce nu este trecător, ci veşnic. Acest stat este o Împărăţie absolută, a unui Împărat absolut, Domnul nostru Iisus Hristos. Această Împărăţie este absolută, nu este trecătoare, ci veşnică. Există, este reală. Are guvernul ei, legile ei, are ambasadă [reprezentanţă] în fiecare stat. Aceasta nu este poveste, nu este filosofie, nu e legendă populară, este realitatea! Un stat absolut, o Împărăţie a Împăratului absolut, Domnul nostru Iisus Hristos. El a trimis reprezentanţii săi, preoţii în diferitele state.

Închipuiţi-vă statele puternice… uitaţi-vă la America, ce gigant economic, cât de puternic este! Şi totuşi este un stat pământesc – statul antihristului. Însă toate aceste state sunt atât de slabe în comparaţie cu Statul atotputernic al Atotputernicului Împărat şi Domn, Iisus Hristos. Şi vreţi să ştiţi ce mijloace va folosi Domnul nostru când va veni pentru a înfrânge statul lui antihrist? O răsuflare a gurii Sale! Fraţilor, aceasta este realitatea! Închipuiţi-vă America de azi, ce puternic stat e! Şi închipuiţi-vă cât de puternic va fi statul lui antihrist, fiindcă va avea putere asupra întregului Pământ. Statul, cu toate puterile sale, va fi biruit de Domnul nostru Iisus Hristos cu o singură suflare a gurii Sale! Împăratul nostru şi Dumnezeul nostru! Pfff.. aşa! Este ceva real, dar noi nu ne gândim la asta!… Acestea sunt lucruri foarte simple, dar noi le trecem cu vederea şi nu ne amintim de ele. Nu trebuie numai să citim Evanghelia şi să păzim ceea ce este scris în ea, ci şi să credem că este adevărată! Această realitate este, există!

Aşadar, nu trebuie să fim deznădăjduiţi din pricina vremurilor grele în care trăim: toate acestea vor trece; toate aceste state… Toate aceste mijloace puternice pe care ei le folosesc pentru a ne prigoni pe noi, toate acestea vor trece. Acestea sunt nimic pe lângă Statul Atotputernic al Domnului Iisus Hristos, ce se cheamă Adevărata Biserică Ortodoxă. Aceasta este Împărăţia Cerească, acesta este Raiul. Şi este tăinuit. Hristos, atunci când se va arăta în toată puterea Sa, toţi vor fi atât de îngroziţi, încât vor rămâne fără de glas. Totul este de neînchipuit, ochiul şi mintea omenească nu pot imagina cum Îl vor vedea pe Domnul Iisus Hristos când se va arăta în toată slava Sa. Este înfricoşător! Este ceea ce ochiul n-a văzut şi nu poate vedea. Toate aceasta se vor vedea doar când El le va arăta. Închipuiţi-vă ce lucruri minunate ne sunt tăinuite de Învăţător! Aşa că nu trebuie să deznădăjduim de aceste zile îngrozitoare ale noastre!

Când vorbiţi despre toate acestea cu nou-calendariştii, adică cu oameni ce sunt în cea din urmă erezie a vremii de azi, ecumenismul, ei răspund: „Eşti în înşelare”. Chiar acum aştept un băiat ce a cerut să fie botezat, dar a zis că îi este teamă să nu cadă în vreo înşelare. Păi, omule, tu eşti în cea mai mare înşelare, a ecumenismului, fiindcă toate ereziile sunt adunate în ecumenism! Toate înşelările care există sunt strânse într-o singură religie mondială a ecumenismului. Tu trebuieşte să ieşi din aceste înşelări, pentru a veni în Sfânta Biserică Ortodoxă!

Deci trebuie să ne folosim mintea şi să vedem adevărul. Care este realitatea de fapt? Aşadar fiindcă vorbeam despre fanatism, ce este fanatismul? Fanatismul apare când omul nu îşi foloseşte mintea. Noi ne folosim minţile. Şi atunci vedem care este realitatea. Antihristul, pentru a conduce lumea, îşi va ridica imperiul pe trei stâlpi: economia, politica, religia, – nici chiar un necredincios nu poate nega ceea ce am spus aici; nu poate vedea realitatea acestei lumi diferit. Îşi va ridica imperiul pe trei stâlpi.

Iar pentru a avea un cap peste aceşti trei stâlpi, trebuie să existe o economie mondială, o politică mondială, o religie mondială, universală. Economia mondială o vedem deja. A fost creată treptat. Avem o Americă cu un dolar şi avem o Europă cu o monedă economică, euro acum. Mai târziu aceşti doi coloşi economici vor fi uniţi şi va apărea o nouă monedă; care-i va fi numele, n-are nici importanţă… „lingură”. Cum o vom numi şi cum o vor numi masonii, n-are nici o importanţă. După aceea, această monedă unică mondială va trece din material în electronic, astfel va deveni o monedă electronică. O monedă unică electronică mondială. Astfel, economia mondială unică va fi completă, perfectă. O singură economie mondială.

Politica mondială globalistă, un singur stat politic. Şi vedem cum totul merge spre asta, ca pentru monedă. Nu este aşa? Aceasta este politica globalistă, statul globalist. Pe tot globul va fi un stat ce va avea propria lui poliţie globală. Totul se îndreaptă către statul în care toată lumea are paşapoarte electronice – carduri. Iată de ce se lucrează la aceste paşapoarte, pentru a face posibilă urmărirea prin ele de către o poliţie globală. Deci acest Interpol va deveni Super-Interpol. Nu va mai fi nici o altă poliţie. Pot sta altfel lucrurile când un singur conducător – rege va conduce întreaga lume? Nu. Numai în felul acesta un rege poate conduce întreaga lume.

Tot aşa, este de asemenea necesară o singură religie globală, religia universală. În care, pe de o parte, toate dorinţele omeneşti vor fi satisfăcute, prin toate religiile, iar pe de altă parte, în ciuda diferenţelor dintre ele, ele vor fi unite într-una singură şi vor avea un rege care va conduce peste toate. Astfel se va împlini proorocia Sfântului Prooroc Daniel, care spune despre antihrist: un cap şi trup din fier şi ţărână, ce nu pot sta împreună, dar cu toate astea fac un trup. Aceasta înseamnă că fiecare îşi mărturiseşte credinţa lui, dar uitându-ne la organizaţie, ei sunt una.

Iar această religie mondială există deja. Este realitate! Nu este poveste, nu este filosofie, nu e poezie populară, ci este realitate! Această religie există. N-a fost iscălită o înţelegere la Chambesy între monofiziţi şi aşa-zişii „ortodocşi”? (căci nu sunt ortodocşi, fiindcă ei acceptă doar primele trei Sinoade Ecumenice). Nu s-au rugat ei împreună la acea adunare eretică în Assisi? Da, ei au făcut-o! Prin aceste rugăciuni comune, acea religie mondială există cu adevărat!

Cineva dintre nou-calendarişti – greci sau bulgari, nu neamul este important, ci mărturisirea de credinţă (cui aparţii) – îmi va spune: „Ierarhii s-au rugat acolo cu papa, cu budiştii, cu mahomedanii, nu eu. Eu sunt ortodox.” Tu zici asta, dar de cine ţii? – te întreb. Preotul la care te duci pentru slujbă pe cine pomeneşte? Grecii îmi vor răspunde: „Eu ţin de Christodulos” (ierarhul nou-calendarist). Atâta vreme cât ţii de Christodulos, tu ţii de religia mondială unică, religia globală, al cărui cap nu este Domnul Iisus Hristos, aşa cum crezi tu, ci antihristul. N-are importanţă că n-a apărut încă pe pământ, el este adevăratul cap al acestei religii mondiale.

Şi să nu vă miraţi, domnilor ecumenişti, când o să spuneţi: Panagia mas! (Maica Domnului a noastră!) eu o să vă răspund: NU „Maica Domnului a voastră”, ci Maica Domnului a NOASTRĂ! Preasfânta Născătoare de Dumnezeu nu este a voastră. Ea este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a noastră! Să spuneţi că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ţine de religia mondială a ecumenismului este hulă! Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a noastră este!

Un zilot, un adevărat ortodox grec i-a spus unui ecumenist:
– Spune-mi numele unui sfânt pe care voi îl cinstiţi mai mult.
– Eu îi cinstesc pe toţi sfinţii.
– Spune-mi unul.
– Sfântul Nicolae.
– Lasă-l pe el, el e al nostru, spune-mi altul.

Toţi sfinţii sunt ai noştri, înţelegeţi? Ei aparţin de Împărăţia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei n-au nimic în comun cu ecumenismul. Dacă cineva ne învinuieşte de fanatism – fiindcă eu sunt aşa de entuziast când vorbesc – el atunci îl învinuieşte şi pe Sfântul Nicolae de fanatism, căci el, după cum ştiţi, l-a pălmuit pe Arie în Sobor, înaintea tuturor. Ei imediat l-au dezbrăcat de hainele arhiereşti, (ca să placă oamenilor) şi imediat s-a petrecut minunea: Dumnezeu a făcut o minune şi l-au făcut ierarh din nou. Fiindcă aceasta era voia lui Dumnezeu. Acel suflet evlavios al sfântului nu putea sta liniştit când hulitorul hulea împotriva Domnului Iisus Hristos. Dar acesta nu este fanatism, aceasta este dragoste; dragostea de Dumnezeu, dar şi pentru oameni!

Iar când ei încep să vorbească despre credinţă, întrebaţi-i: „Bre, tu de cine ţii? Ţii de Împărăţia Domnului Iisus Hristos? Eu da. Cine este preotul tău?” „Acela” „De ce episcop aparţine?” Lucrurile sunt foarte simple. Atât de simple încât şi o bunicuţă le poate înţelege. Şi nu-mi spuneţi: „Nu ştim care este adevărul.” Fiindcă noi îl ştim, îl ştim. Cine vrea să cunoască adevărul, îl va găsi. Simplu. Adevărul este atât de simplu!

În realitate sunt două religii în lume: una este Împărăţia Domnului Iisus Hristos, care este Una Sfântă Biserică Ortodoxă – ADEVĂRATA BISERICĂ ORTODOXĂ, iar cealaltă este religia mondială a antihristului. De aceasta aparţin ecumeniştii, biserica nou-calendaristă greacă, bulgară, Patriarhia Sârbă condusă de Pavle, care s-a rugat cu papistaşii. Asta este! Dacă cineva nu voieşte să cadă în asemenea înşelare, trebuie să ţină de Sfânta Biserică Ortodoxă a Domnului nostru Iisus Hristos şi să se păzească pe sine de toate rătăcirile lumii – religia mondială a antihristului numită ecumenism. Domnul Iisus Hristos să vă mântuiască pe toţi. Iar dacă va trebui să mor, atunci să mor, dar să nu cad din Sfânta Biserică Ortodoxă Adevărată, în vecii vecilor, Amin! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toţi cei ce vedeţi sau ascultaţi această înregistrare! Fiţi atenţi la fiecare înşelare, Amin.

traducerea înregistrării video (în două părţi) ce poate fi vizionată mai jos

A se citi şi: Dialog cu un preot Adevărat Ortodox: Părintele Steven Allen


Un răspuns to “Ieromonahul Ioan Vasilevski – Ecumenismul – Religia globală a lui antihrist”

  1. vasilica said

    Adevar spuneti!

    Doamne ajuta!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: