TRADIŢIA ORTODOXĂ

† Glasul Orthodoxiei Sfinţilor Părinţi †

Sfânta Scriptură vs spurcatul coran

Posted by traditiaortodoxa pe Ianuarie 22, 2010

Acum când pe internet au apărut alte noi dovezi de apostazie ale ereticului de la Constantinopol dimpreună cu acoliţii lui, socotim a fi cu cale a vă pune înainte sfânta noastră învăţătură de credinţă faţă cu hulele păgânilor musulmani din spurcatul lor coran, pe care întâiul eretic de la Constantinopol îi numeşte fraţi ai lui.

Dumnezeirea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos

Coranul: Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut şi apoi i-a zis lui „Fii” şi el a fost. (Sura 3:59)

Sfânta Scriptură: La început (întru început) era Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate printr-Însul s-au făcut, şi fără de Dânsul nimic nu s-a făcut, ce s-a făcut … Şi Cuvântul trup s-a făcut, şi s-a sălăşluit întru noi şi am văzut slava lui, Slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de dar şi de adevăr. (Ioan 1:1-3, 14)

Coranul: Mesia, fiul Mariei, nu este decât un trimis, asemenea trimişilor de dinainte de el, iar mama lui este o femeie cu evlavie adevărată. Amândoi mâncau bucate [de rând]. Priveşte ce semne învederate le trimitem Noi şi apoi priveşte cum sunt ei îndepărtaţi [de la ele]. (Sura 5:75)

Sfânta Scriptură: Că aceasta să se înţeleagă întru voi, care şi întru Hristos Iisus. Carele în chipul lui Dumnezeu fiind, nu răpire a socotit a fi El întocmai cu Dumnezeu. (Filipeni 2:5-6)

Iar când a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pre Fiul său Cel născut din femeie, Carele s-a făcut sub lege. Ca pre cei de sub lege să-i răscumpere, ca să luăm moştenirea fiască. (Galateni 4:4)

Coranul: Iudeii zic: „Uzayr este fiul lui Dumnezeu!”, iar creştinii zic: „Mesia este fiul lui Dumnezeu!” Acestea sunt cuvintele lor, [rostite] cu gurile lor. Ei spun vorbe asemănătoare cu ale acelora care nu au crezut de dinaintea lor – Allah să-i nimicească! Cum [se înşeală ei], îndepărtându-se [de adevăr]! (Sura 9:30)

Sfânta Scriptură: Tu eşti Hristosul Fiul lui Dumnezeu celui viu. (Ioan 6:69)

Că s-a arătat Darul lui Dumnezeu cel Mântuitor tuturor oamenilor. Învăţându-ne pre noi, ca lepădând păgânătatea, şi poftele cele lumeşti, cu întreagă înţelepciune, şi cu dreptate, şi cu bună credinţă să vieţuim în veacul de acum. Aşteptând fericita nădejde, şi arătarea slavei Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. (Tit 2:11-13)

Sfânta Treime

Coranul: Necredincioşi  sunt aceia care zic: „Dumnezeu este Mesia, fiul Mariei”. (Sura 5: 17)

Sfânta Scriptură: Cine este mincinosul, fără numai cel ce tăgăduieşte, că Iisus este Hristos. Acesta este Antihrist, care tăgăduieşte pre Tatăl şi pre Fiul. Tot cel ce tăgăduieşte pre Fiul, nici pre Tatăl are; iar cel ce mărturiseşte pre Fiul, şi pre Tatăl are. (1 Ioan 2:22-23)

Coranul: Mesia Isus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah … Şi nu spuneţi „Trei!”. Opriţi-vă de la aceasta şi va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu Unic. Slava Lui! Sa aibă El un copil? (Sura 4:173)

Sfânta Scriptură: Tot cel ce crede, că Iisus este Hristos, din Dumnezeu este născut; şi tot ce iubeşte pre Cel ce a născut, iubeşte şi pre Cel ce S-a născut dintr-însul … Căci Trei sunt care mărturisesc la Cer, Tatăl, Cuvântul, şi Sfântul Duh; Şi aceşti trei Una sunt. (1 Ioan 5:1, 7)

Coranul: Necredincioşi sunt aceia care spun: „Dumnezeu e Mesia, fiul Mariei!” … Necredincioşi sunt şi aceia care spun: “Dumnezeu este treimea din trei”, căci nu exista alta divinitate în afara de [Allah] cel Unic şi de nu vor înceta sa vorbească astfel, îi va atinge şi pe cei necredincioşi dintre ei chin dureros. (Sura 5:72, 73)

Sfânta Scriptură: Datu-mi-s-a toată stăpânirea, în Cer, şi pre pământ. Drept aceea mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-i pre ei în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Învăţându-i pre dânşii să păzească toate câte am poruncit vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până în sfârşitul veacului, Amin. (Matei 28:18)

(s-au folosit: Coranul traducere George Grigore, Ed. Kriterion, 2000 şi Noul Testament de la Neamţu, 1857)

Anunțuri

Un răspuns to “Sfânta Scriptură vs spurcatul coran”

  1. mihail said

    Ar merita facut un articol asemanator privind Sfanta Scriptura si Talmudul, dar probabil nu e indicat. Dumnezeu sa va ajute.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: