TRADIŢIA ORTODOXĂ

† Glasul Orthodoxiei Sfinţilor Părinţi †

Scrisoarea din temniţa bolşevică a Sfântului Patriarh Mucenic Tihon adresată tuturor Creştinilor

Posted by traditiaortodoxa pe februarie 11, 2009

Sfântul Patriarh Mucenic Tihon

Sfântul Patriarh Mucenic Tihon

Prin mila Domnului nostru Iisus Hristos, Patriarhul Tihon, ucenicul şi pătimitoriul Lui, merg la moarte mucenicească pentru Hristos şi credinţa Pravoslavnică, cu mare bucurie duhovnicească, nădăjduind la mila lui Dumnezeu, că Domnul nostru Iisus Hristos mă va număra în Ceata Mucenicilor, învrednicindu-mă de Cununa cerească şi nu numai pre mine, ci şi pre toţi cei ce mă vor urma şi nu vor intra în cârdăşie cu Serghie şi cu puterea sovietică, şi nu vor primi pecetea lui antihrist, ci vor merge la munci şi la moarte pentru Hristos şi credinţa Pravoslavnică. Fiindcă toţi cei ce vor răbda până la sfârşit, se vor învrednici de Cununile cele muceniceşti şi vor moşteni Împărăţia Ceriurilor. Toţi cei ce vor rămâne până la sfârşitul vieţii lor credincioşi Domnului Hristos şi Pravoslaviei.

Fiii mei! Vă Blagoslovesc pre voi în Numele Domnului nostru Iisus Hristos! Blagoslovenia lui Dumnezeu şi a mea să fie cu voi în veci. Amin. Iară pre Serghie şi pre toţi episcopii şi preoţii cei ce au vândut pre Hristos şi credinţa Pravoslavnică, pre lupii cei în piei de oaie, îi Blestem! Îi Blestem pre pierzătorii Sufletelor creştineşti, cari nu au vrut să meargă împreună cu mine la mucenicie, ci s-au lepădat de Dumnezeu şi de credinţa Pravoslavnică şi-au iscălit să colaboreze cu puterea sovietică, ca să piardă Suflete creştineşti şi Pravoslavia. Iată pentru cari lucru au primit ei “slobozenia”. Iară eu pre toţi aceştia îi predau Anathemei! Fiii mei, voi mai mult pre mine nu mă veţi mai vedea şi glasul meu nu-l veţi mai auzi, fiindcă eu nu mă învoiesc să iscălesc ca să lucrez cu spurcata putere sovietică şi de aceea pre mine nu mă vor mai slobozi din temniţă, ci mă vor munci, ca să mă omoare. Iară pre episcopii şi preoţii cei ce-au iscălit, pre aceia i-au liberat şi Serghie, cari au luat cu de-a sila Prestolul Patriarhiei, s-au făcut prieten al satanei. El a iscălit să lucreze cu satana! Să dea la munci şi la moarte pre toată ierarhia bisericească şi pre tot clerul bisericesc cari nu se învoieşte să lucreze dimpreună cu ei şi cu puterea sovietică. Serghie, acest lup în piele de oaie, a predat de acum la moarte mai mult de o sută de Episcopi şi mii de duhovnici, luptători pentru Pravoslavie şi ei de-acum nu mai sânt, căci au fost împuşcaţi. Dar iată că şi eu, îmi aştept pedeapsa cu moartea, cari din clipă în clipă trebuie să vie.

Fiilor! Pravoslavie în Rusia nu mai este şi nici nu va mai fi, căci nu va mai rămâne în libertate nici un episcop sau preot, slujitor al lui Dumnezeu! Ci vor rămânea numai acei episcopi şi preoţi cari vor fi agenţi GPU, căci ei vor sluji o vreme în biserici, ca să piardă Sufletele cele creştineşti. Şi-atunci când ei cu totul vor aduce norodul în rătăcire şi minciună, atunci ei vor convinge norodul ca să lucreze şi în Sfintele Duminici, şi în Sfintele Sărbători, şi să nu mai ţină nici Sfintele Posturi, ci cu totul să se predea şi să se supună pre sine puterii sovietice: “Căci toată stăpânirea dela Dumnezeu este”. Iar atunci când stăpânirea va dărâma bisericile şi le va preface pre unele în cluburi şi teatre, atunci norodul să stea cuminte şi să rabde cu “smerenie”. Căci unde merge păstorul, acolo merge şi turma. Nu pot să vi le descriu în amănunt pre toate cele ce vor fi în acele vremi, fiindcă acuma cu totul sunt umflat de foame şi mâna mea nu mai scrie bine, nu mai am nici putere şi vederea tare mi-a slăbit. Şi de aceea, de nu am scris ceva până la capăt, după conţinut îndreptaţi.

Copiaţi această scrisoare şi o transmiteţi tuturor Creştinilor, dar şi prin viu grai să spuneţi la toţi credincioşii aceste ultime ale mele cuvinte. Vă Blagoslovesc înainte de moarte: rugaţi-vă singuri prin casele voastre, fără preoţi, fiindcă ei sânt lupi în piele de oaie. Singuri îngropaţi morţii, singuri botezaţi copiii. Iar căsătoriile, să le blagoslovească tata şi mama cu Sfintele Icoane. Rugaţi-vă fiecare după cum ştie şi după cum poate, ţineţi toate Posturile, cinstiţi Sfintele Sărbători, păziţi credinţa Pravoslavnică pană la sfârşit.

Fiilor! În vremea stăpânirii sovietice credinţă Pravoslavnică nu va mai fi. Şi atâta vreme nu va mai fi credinţă Pravoslavnică, cât va fi şi stăpânirea sovietică. Dar dacă noi ne vom ruga neîncetat şi vom posti, apoi atunci va mai fi pentru o scurtă vreme, o oarecare libertate religioasă. Şi-atunci, toţi revoluţionarii bisericeşti, popii şi vlădicii, slujitorii sovietelor, ucigătorii şi pierzătorii Sufletelor creştineşti din nou îşi vor lua locurile în biserici, de cari ei odinioară s-au lepădat. Dar voi, robii cei aleşi a lui Dumnezeu, să nu vă împărtăşiţi cu ei, şi să nu mergeţi la ei ca să vă rugaţi, căci ei toţi se află subt Anathemă şi blestem.* Şi pentru ca ei iarăşi să aibă dreptul dela Dumnezeu să săvârşească Sfintele Slujbe în Biserică, ei trebuie să se roage şi să postească în zatvor vreme de trei ani de zile, având voie să mănânce numai o bucată de pâine şi să bea un pahar cu apă, odată în zi, după apusul Soarelui. Iar după acest Canon, să se spovedească deschis înaintea norodului pentru păcatele lor şi numai după aceea vor putea să primească iarăşi dela Dumnezeu darurile şi drepturile depline ale unui preot creştin, în toate eparhiile. Căci drepturile şi darurile preoţeşti şi arhiereşti vor supraveţui numai în Japonia, şi aceasta, dacă japonezii vor rămâne tari în credinţă până la sfârşit şi nu-L vor vinde pre Hristos. Iară prin alte ţări, Pravoslavia abia dacă va mai supraveţui câte puţin, pe alocuri. Iar aşa, numiţii înnoitori ai credinţei, cei ce singuri pre sine se “sfinţesc” şi se numesc creştini, preoţi şi arhierei, aceştea toţi se află în slujba satanei, în slujba minciunii şi a înşelării Sufletelor creştineşti, căci atunci în biserici, “urâciunea pustiirii va sta în locul cel Sfânt”. Urâciune a pustiirii, cari îşi trage rădăcina sa încă din vremea despărţirii Bisericii Răsăritului de Biserica Apusului, cea din Roma. Dar Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, nu va mai răbda această fără-de-Lege şi va veni să Judece noroadele.

Fiilor! Încă odată vă mai spun, din tot sufletul, aflându-mă în boală, pre patul de moarte, ca un bolnav, cari înainte de moarte primeşte uşurare de boala sa, iar apoi se ia dela dânsul şi boala, şi moartea: va mai fi o oarecare libertate religioasă şi pre urmă gătiţi-vă pentru Dreapta şi Înfricoşata Judecată, Judecata cea mai de pre urmă, definitivă şi fără de nici o întoarcere. Fiecare om să aştepte Judecata lui Dumnezeu. Amin.

Traducere din limba Rusă de Dumitru Lăpuşneanu, uşor diortosită de Tradiţia Ortodoxă.

NOTĂ:

* A se citi şi Ukazul № 362 [în limba Engleză aici] emis de Sfântul Patriarh Mucenic Tihon la 20/7 noiembrie 1920, în care se stabileau regulile pentru o nouă administraţie sinodală a Bisericii în caz de prigoană. În urma acestui document de o importanţă covârşitoare pentru Ortodoxia Rusă, s-au născut Biserica de Catacombe din Rusia şi Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Graniţelor (a Diasporei), Biserici fără nici un fel de comuniune cu pseudopatriarhia serghianistă moscovită, ilegitimă canonic.

8 răspunsuri to “Scrisoarea din temniţa bolşevică a Sfântului Patriarh Mucenic Tihon adresată tuturor Creştinilor”

 1. dardala said

  E important, în ce an a fost scrisă scrisoarea?

 2. traditiaortodoxa said

  La 1 iulie 1923. Sfântul Mitropolit Filaret al ROCOR pomenește într-o predică şi de anatema împotriva bolşevicilor/serghianiştilor care fusese deja pronunţată în 1918 (19 ianuarie) de către soborul întregii Biserici Ruse, condus de Sfântul Patriarh Tihon. Puteţi audia aici (în limba rusă): http://metphilaret.homestead.com/files/philaret2compressed.wav

 3. cristina catrina said

  da ,interesant.Oare nu traim acum „libertatea” aceea religioasa de care vorbeste sfantul patriarh Tihon?Si cred ca trebuie sa fim pregatiti,caci ni se administreaza usor-usor otrava ecumenista ca sa nu fim constienti de ce ni se va intampla.Doamne miluieste!

 4. Ruslan Avramov said

  Cine are urechi de auzit, să audă!

 5. Botez Ioan said

  Începând cu anul 7500 de la Adam (anul 2025 de la Nașterea lui Iisus Hristos). Dumnezeu spune Arhanghelului Mihail in vedenia Sf. Nifon al Constantianei: „Sa pregateasca inceputul Judecatii”. Până atunci, omenirea trebuie sa treaca mai intai prin judecati aspre, prin mari necazuri si dureri, consecinte directe ale pacatelor si ale indepartarii ei de Dumnezeu, suferinte care vor evolua in paralel, in forme cumplite. Despre aceste judecati vorbea Dumnezeu. Iisus Hristos spunea limpede apostolilor Sai: „Se va ridica neam peste neam si imparatie peste imparatie si va fi foamete si ciuma si cutremure pe alocuri”. (Matei 24.7) „Luati seama sa nu va speriati, caci trebuie sa fie toate, dar inca nu este sfarsitul.” (Matei 24.6) „Toate acestea sunt inceputul durerilor.” (Matei 24.8) „Atunci multi se vor sminti si se vor vinde unii pe altii; si se vor urâ unii pe altii.” (Matei 24.10) „Si va da frate pe frate la moarte si tata pe copil si copiii se vor razvrati impotriva parintilor si ii vor ucide.” (Marcu 13.12) Toata aceasta evolutie a raului va culmina cu un mare necaz asupra omenirii, despre care zicea Mantuitorul: „Caci in zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost pana acum, de la inceputul fapturii pe care a zidit-o Dumnezeu si nici nu va mai fi” (Marcu 13.19). „Iar indata dupa stramtorarea acelor zile, soarele se va intuneca si luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cadea din cer si puterile cerurilor se vor zgudui.” (Matei 24.29) „Atunci se va arata pe cer Semnul Fiului Omului si vor plange toate neamurile pamantului si vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere si cu slava multa.” (Matei 24.30)
  În Dumnezeiasca Scriptură se mentioneaza ca aceasta lume in forma ei istorica are o limita, un termen. Dar sfarsitul nu va fi o oprire a timpului istoric printr-o catastrofa cosmica, ci o innoire a creatiei, in sens de „transformare” (1 Corinteni 15.51-55). O trecere de la starea veche la una noua, care coincide cu aparitia glorioasa a lui Hristos, la cea de a doua Lui venire. Astfel, istoria si creatia in cele sapte zile asteapta „ziua a opta”, care prefigureaza timpul eshatologic sau vesnicia. Si pentru ca aceasta zi a opta nu va mai fi urmata de altele, ci va fi eterna (sau infinita), arta creștină a făcut din 8 (opt) culcat și un semn al eternității sau cel al infinitului.

 6. Dacă e posibil, daţi vă rog sursa de unde s-a tradus acest text, căci apar unele întrebări asupra autenticităţii textului. Spre exemplu serghianismul apare o dată cu Decretul din 1927 de colaborare a patriarhului Serghie cu conducerea comunistă de atunci, iar scrisoarea dată condamnă serghianismul în anul 1923. Patriarhul Tihon nici nu cunoştea la acea vreme despre serghianism, şi parese nici nu cunoscuse, o dată ce şi-a dat sfîrşitul lumesc în anul 1925.

 7. Sursa nu o cunoaştem, probabil că ceea ce avem de faţă este o traducere a unui material postat pe un forum Orthodox de limbă Engleză; este ceva vreme de atunci şi nu ne mai aducem aminte exact.

  Sigur că nu ar trebui promovate documente neautentice, sau „din folclor”, iar despre acest document credem că cel mai bine ar fi să-i scrieţi d-lui Vladimir Moss, fiindcă în calitatea sa de istoric al Bisericii, preocupat de această perioadă, v-ar putea da cu siguranţă răspunsul exact. Este desigur bine să-l ştim şi noi.

  Dar dacă anatema împotriva bolşevicilor fusese deja pronunţată la 19 ianuarie 1918 de către întreg soborul Bisericii Ruse, condus de Patriarhul Tihon, după cum pomeneşte într-o predică Sfântul Mitropolit Filaret al ROCOR ( http://metphilaret.homestead.com/files/philaret2compressed.wav ), nu credem că are relevanţă vre-o discuţie cu cei ce se cramponeză de posibila neautenticitate a acestui document, căci aceştia urmăresc doar scopuri politice neo-serghianiste şi nu voiesc să ţină seama de adevărul întreg.

  Deci chiar dacă există îndoială asupra autenticităţii acestui document, un organism serghianist şi ecumenist precum auto-intitulata patriarhie a Moscovei a fost şi rămâne o organizaţie ilegitimă şi eretică.

  Dar dacă tot este vorba despre documente neautentice, aceşti neo-serghianişti care contestă autenticitatea acestui document ar trebui ca ei înşişi să nu mai colporteze făcăturile NKVD/KGB, anume aşa-zisele prorocii sau spuse ale unor sfinţi – de-a dreptul abominabile – ce susţin de pildă superioritatea rasei slave şi a celei evreieşti asupra celorlalte etnii sau naţii („pe care Domnul le va scuipa din gura sa” (!) – citat dintr-o aşa-zisă prorocie atribuită Sfântului Serafim de Sarov), sau că doar „Patriarhia Moscovei” ar fi Biserica Rusă, iar ROCOR-ul şi Biserica de Catacombe sunt fie schismatice (cazul ROCOR-ului), fie nici măcar nu există (cazul Bisericii de Catacombe)… Acestea sunt nişte falsuri absolut grosolane, concepute pentru manipulare şi diversiune în laboratoarele KGB-iste şi propagate în masă prin mijloacele specifice acestora.

 8. Un lucru este clar în Orthodoxie: nu ne putem mântui în comuniune cu ereticii. Astfel că mai este un aspect, de căpătâi, după care trebuie să judecăm lucrurile: acela al importanţei în iconomia mântuirii.

  În vreme ce făcăturile kgb-iste pentru manipulare şi diversiune, zise prorocii, duhnesc a şovinism, rasism, erezie, Scrisoarea din temniţa bolşevică are un duh autentic Orthodox chiar dacă i-ar fi fost atribuită în chip nesincer Patriarhului Tihon. Există o diferenţă de conţinut din punct de vedere al învăţăturii Orthodoxe, dogmatic dacă vreţi, dar şi de duh, între această scrisoare şi cele pomenite mai sus, ele aflându-se la polul opus.

  Deci dacă este să vorbim despre autenticitate – adică despre ceea ce este în esenţă autentic, această scrisoare este autentică din punct de vedere Orthodox, fiindcă ea se află în Adevăr. Trebuieşte să înţelegem lucrurile în duh.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: