TRADIŢIA ORTODOXĂ

† Glasul Orthodoxiei Sfinţilor Părinţi †

Sfântul Nicolae Velimirovici – Ce este Europa

Posted by traditiaortodoxa pe decembrie 10, 2008

Sfântul Nicolae Velimirovici

Sfântul Nicolae Velimirovici

Europa zilelor noastre este cel mai mare Turn babilónic. Cel dintâi turn din Babilón, zidit de oameni din cărămidă, era doar un semn şi-o închipuire a adevăratului şi marelui turn babilónic înfăţişat astăzi de Europa. Europa iudaizată a repetat amăgirea ucigătoare a vechilor Evrei de acum două mii de ani…

Ce e, aşadar, Europa? Al doilea Ierihon. Întâiul născut al Europei este Papa, iar fiul cel mic al Europei e atheul. S’a spus despre vechea cetate a Ierihonului, când a fost blestemată: întru cel întâiu al lui născut va pune temelia ei, şi întru cel mai mic al lui va pune porţile ei. [Is. Navì 6:26] Ce este Europa? Erezie. Este erezie. Mai întâi arhi-erezia papală, apoi erezia lutherană, apoi cea calvină, apoi cea a ‘sâmbătarilor’, şi tot aşa, aproape fără sfârşit. Şirul tuturor acestor erezii se încheie cu atheismul, adică cu Europenii cei fără de Dumnezeu, lucru nemaiîntâlnit în istoria omenirii, niciodată, niciunde, nici ca număr, nici ca dezlănţuire.

Că omenirea Europeană a făcut legământ cu moartea şi învoială cu iadul este cel mai vădit lucru dintre toate cele petrecute în istoria lumii în ultimele două sute de ani. Europa întreagă duhneşte a moarte. Universităţile Europene propovăduiesc moartea. Cărturarii Europeni descriu moartea. Oamenii de ştiinţă Europeni fac moartea nemuritoare. Politicienii Europeni lucrează pentru moarte. Dascălii Europeni sădesc moartea în sufletele tinerilor. Imperialiştii Europeni răspândesc moartea în întreaga lume. Revoluţionarii Europeni poartă stindardul morţii. Europa modernă este sinonimă cu moartea. Nu vrea să ştie de viaţa de după moarte; vreţi cu Europa, tovarăşa morţii, sau cu Hristos, împăratul vieţii veşnice?

Dacă vreţi să ştiţi cum arătau acei urmaşi ai Dreptului Nóe, care au ajuns aşa iute uitători de Dumnezeu şi lăudători de sine, întoarceţi-vă dinspre Răsărit spre Apus, şi uitaţi-vă la Turnul Babel al zilelor noastre, nu departe de voi. În privinţa imboldului şi dorinţei de a zidi, vom vedea că asemănarea merge până la identitate. Aceleaşi porniri şi acelaşi dorinţă stau şi astăzi, ca şi atunci, la temelia şi la plănuirea acelui Turn Asiatic al Babilónului. Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu e pricina bolii şi a constructorilor din vechime, şi a celor noi. În amândouă cazuri, imboldurile sânt slava personală sau naţională, în pofida lui Dumnezeu şi a celor ce cred în Dumnezeu, iar dorinţele sânt de a se face pe sine dumnezei şi de a-şi rândui întreaga viaţă după socoteala şi voia omenească, fără să bage de seamă la Ziditorul cerului şi-al pământului, fără nici o cercetare a voii şi-a proniei lui Dumnezeu. Patru sânt zidurile acestui nou Turn al Babilónului…

Căci aşa îi învaţă diavolul, tatăl lor. Diavolul i-a învăţat să se ridice împotriva Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Diavolul i-a învăţat, de-a lungul veacurilor şi până acum, să lupte împotriva fiilor lui Hristos, împotriva fiilor luminii, împotriva următorilor Evangheliei şi-ai vieţii veşnice.

De-a lungul veacurilor, cei ce l-au răstignit pe Messía, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, au făcut din Europa cel mai mare câmp de luptă al diavolului împotriva lui Dumnezeu. Aici este astăzi cel mai mare câmp de luptă al Jidovilor şi al tatălui Jidovilor, diavolul, împotriva Tatălui ceresc, împotriva Fiului Său cel Unul-născut, întrupat din Fecioară, şi împotriva sfinţeniei Duhului Sfânt.

Toate acestea Europa nu le ştie, şi în aceasta constă toată trista sa soartă, toată tragedia întunecată a popoarelor sale. Ea, mai presus de toate, nu ştie a cui este. Nu ştie cine îi este prieten, şi cine îi este duşman. Nu ştie pe cine să numească Tată şi pe cine Fiu, pentru că este scuipat în ea strămoşescul şi fiiescul, părintescul şi copilărescul. Ea nu ştie nimic în afară de ceea ce Jidovii îi arată drept ştiinţă. Ea nu crede nimic în afară de ceea ce Jidovii îi poruncesc să creadă. Ea nu ştie să preţuiască nimic după vrednicie, până ce Jidovii îi dau cântarul lor ca să măsoare ce-i vrednic. Cei mai învăţaţi fii ai ei sânt cei fără de Dumnezeu, atheii, după reţeta Jidovilor. Cei mai mari oameni de ştiinţă ai ei învaţă că natura este principalul dumnezeu, şi nu este vreun alt Dumnezeu în afară de natură, iar Europa primeşte. Politicienii ei vorbesc ca nişte lunatici despre egalitatea tuturor credinţelor şi necredinţelor, ceea ce Jidovii vor şi îşi doresc, căci le este de trebuinţă ca mai întâi să se facă egali în faţa legii cu Creştinii, pentru ca apoi să prigonească Creştinismul, să-i facă pe Creştini necredincioşi şi să le stea cu călcâiul pe grumaz. Toate devizele Europene moderne au fost alcătuite de Jidovii care l-au răstignit pe Hristos. Democraţia, grevele, socialismul, atheismul, toleranţa tuturor credinţelor, pacifismul, revoluţia universală, capitalismul, comunismul – toate acestea sânt creaţiile Jidovilor sau, mai bine zis, ale tatălui lor, diavolul; toate acestea, pentru a-l defăima pe Hristos, pentru a-l nimici pe Hristos, pentru a aşeza pe scaunul lui Hristos pe Messía lor Evreiesc, neştiind nici până astăzi că acela e însuşi satana, tatăl lor, cel ce i-a ţinut în frâul său şi i-a lovit cu biciu-i.

Fraţii mei, nu este deloc de mirare că Jidovii fac toate acestea împotriva lui Dumnezeu Tatăl şi a Fiului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, pentru că însuşi Domnul Hristos cel înainte-văzător şi fără de greşeală a zis că tatăl lor este diavolul şi poftele tatălui lor vor să facă. E de mirare însă că Europenii, botezaţi şi mirunşi, s’au dat în întregime Jidovilor, încât cugetă cu minte Jidovească, primesc programele Jidovilor, îşi însuşesc lupta Jidovilor împotriva lui Hristos, primesc minciunile Jidovilor drept adevăruri, primesc lozincile Jidovilor ca pe ale lor, umblă pe calea Jidovilor şi slujesc ţelurilor Jidoveşti. Acest lucru este de mirare în vremurile noastre, şi nimic altceva. Toate celelalte sânt mai puţin importante, sau fără vreo importanţă. Dar cel mai important este cum a ajuns Europa Creştină slujitoare a Jidovilor, cum a căzut de la Părintele Luminii şi l-a primit pe diavol ca tată, în toate cugetele, dorinţele şi faptele ei.
La aceasta se cuvine să cugetaţi, fraţi Sârbi, şi în legătură cu aceasta să vă îndreptaţi calea pe care să meargă cugetele, dorinţele şi faptele voastre. Să nu fiţi aflaţi ca fii ai satanei! Hristos să vă fie în ajutor. Amin.

Extras din Sfântul Nicolae Velimirovici – Prin fereastra temniţei, Ed. Predania, 2007.

A se citi şi:

Sfântul Cosma Etolul – Sa nu ne asemănăm jidovilor, ca să luăm osânda lui Dumnezeu

Sfântul Ioann Gură de Aur – Opt omilii împotriva iudeilor (engl.)

Ciornosotnicii, Sfântul Ioann de Kronştadt şi evreii

~ † ~

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: